საწარმოთა სერიის პროდუქტები ფართოდ გამოიყენება მრეწველობაში, სოფლის მეურნეობაში, ეროვნული თავდაცვა, ქიმიური მრეწველობა, სპორტული ტურიზმი, ჰიგიენა, სახლის გაფორმება, შეფუთვა, ცხოვრება და სხვა სფეროებში.

პროდუქტები